Finantare nerambursabila pentru restaurarea Bisericii Scaune

Parohia Scaune din Strada Scaune nr.2, sector 3, Bucureşti anunţă începerea activităţilor proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare imobil situat în strada Scaune, nr. 2, sector 3, Biserica “Adormirea Maicii Domnului - Scaune “  Cod SMIS 2014+/Nr. înregistrare: BI/B/2016/5/5.1/1/79/25.11.2016

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanţări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operaţional Regional 2014 – 2020, axa prioritară 5 “Îmbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural”, prioritatea de investiţie 5.1 “Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural”.

Biserica Scaune a incheiat un contract de finanţare cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management  şi cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Bucureşti Ilfov, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional la nivelul regiunii Bucureşti-Ilfov.

Obiectivul general al proiectului Consolidare, restaurare şi punere în valoare a Bisericii Scauneeste realizarea unei contribuţii la dezvoltarea economică şi socială durabilă a regiunii prin intermediul turismului şi culturii, sporind în acelaşi timp importanţa acestora din urmă ca factori semnificativi ai creşterii economice, îmbunătăţirii mediului de afaceri şi a întăririi rolului economic şi social al centrelor urbane.

Obiectivul va fi realizat prin restaurarea, consolidarea, reabilitarea, protejarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului de secol al- XVIII- lea, cunoscut sub numele de „Biserica Adormirea Maicii Domnului – Scaune” şi aflat în patrimoniul naţional.

Proiectul va fi derulat în municipiul Bucureşti în perioada august 2017- august 2020 , cu o valoare totală   de 9.045.325,40 lei, din care finanţarea nerambursabilă este de 7.133.634,40 lei.

Contact :         Preot Paroh Jenică Danţiş

                        Telefon : 0745.762.585 Fax : 021.313.94.99  e-mail : dantis.jenica@yahoo.com

Descarca anuntul