Invitatie catre cei interesati - 3 iulie 2015 - anulata

INVITAȚIE
Către cei interesați

Parohia Scaune București are intenția de a accesa fonduri europene nerambursabile, disponibile pentru perioada 2014-2020, în vederea reabilitării și punerii în valoare, prin introducerea în circuitul turistic, a bisericii Scaune, str. Scaune nr. 2 Bucuresti.

Fondurile preconizate a fi accesate sunt cele corespunzătoare Programului Operațional Regional Axa 5 Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, ce permit reabilitarea clădirilor aferente parohiei Scaune București și creșterea valorii expoziționale a patrimoniului cultural reprezentat de acest lăcaș de cult în cadrul circuitului turistic al Municipiului Bucrești.

Intenția noastră este de a demara activitățile în vederea identificării societăților specializate care să ne sprijine în realizarea planului de marketing turistic de identificare a fezabilității turistice a investiției în vederea identificării premiselor necesare pentru pregătirea ulterioară a cererii de finanțare nerambursabile conform Ghidului Solicitantului.

Dorim să facem demersurile în mod transparent și cu respectarea prevederilor legale aplicabile, astfel încât cheltuielile realizate să fie rezonabile sub raport cost/calitate.

Din acest considerent Parohia Scaune publică prezentul anunț prin care aduce la cunoștința celor interesați invitația de a transmite propunerile tehnico-financiare de elaborare a Planului/Studiului de marketing turistic conform cerințelor minime stabilite cel puțin la nivelul POR 2007-2013 Axa 5.

Evaluarea propunerilor se va face în funcție de nivelul de detaliere a propunerilor de activități și justificarea adecvată a prețurilor unitare ofertate, având ca bază a rezonabilității costurilor cele existente pe piață pentru servicii similare prestate de societăți care demonstrează experiență în domeniul studiilor și finanțărilor aferente monumentelor istorice. Valoarea totală a viitorului contract de realizare a Planului/Studiului de marketing turistic nu va depăși cuantumul 30.000 euro fără TVA.
Sunt așteptate propuneri din partea celor interesați până la data de 10.07.2015, la sediul Parohiei Scaune din Str. Scaune nr. 2 Sector 3,  București.

Persoana de contact este dl. Brinzaru Silviu, la nr. de telefon 0771166225.