Invitatie catre cei interesati - 5 august 2015

Parohia Scaune București are intenția de a accesa fonduri europene nerambursabile, disponibile pentru perioada 2014-2020, în vederea reabilitării și punerii în valoare, prin introducerea în circuitul turistic, a Bisericii Scaune.

Din acest considerent Parohia Scaune publică prezentul anunț prin care aduce la cunoștința celor interesați invitația de a transmite propunerile tehnico-financiare conform cerințelor minime stabilite în documentația de atribuire disponibilă aici (Documentatia).

Evaluarea propunerilor se va face în funcție de nivelul de detaliere a propunerilor de activități și justificarea adecvată a prețurilor unitare ofertate, având ca bază a rezonabilității costurilor cele existente pe piață pentru servicii similare prestate de societăți care demonstrează experiență în domeniul studiilor și finanțărilor aferente monumentelor istorice.

Sunt așteptate propuneri din partea celor interesați până la data de 12 august 2015 la sediul Parohiei Scaune din Str. Scaune nr. 2, Sector 1, București.

Persoana de contact este dl Apostol Ion, la nr. de telefon 0749123922.