Lucrari de restaurare

Lucrari de consolidare, restaurare iconostas si mobilier liturgic si a picturii bisericii Adormirea Maicii Domnului - Scaune din Bucuresti. Sursa de finantare a contractului de achizitie: Programul Operational Regional (POR) 2014-2020, axa prioritara 5. "Imbunatatirea mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabila a patrimoniului cultural". Domeniul major de interventie 5.1 "Conservarea, protejarea, promovarea si dezvoltarea patrimoniului natural si cultural". Locul de implementare a contractului - Strada Scaune, nr. 2, Bucuresti. Data si ora limita de depunere a ofertei 08.02.2018, ora 12.00. Documentatia poate fi descarcata de pe site-ul www.fonduri-ue.ro/anunturi sau solicitata si ridicata din strada Scaune, nr.2, Bucuresti.